Thẻ: Nếu bị cận mà không đeo kính có sao không

BẠN ĐÃ XEM?