Thẻ: bị cận có phải đi nghĩa vụ quân sự

BẠN ĐÃ XEM?